mIRC HELP

1.Команди към CS (ChanServ)
2.Команди към NS (NickServ)
3.Команди към MS (MemoServ)


Команди към CS (ChanServ)

REGISTER - Регистрация на канал
DROP - Сприра регистрацията на канал
IDENTIFY - Идентифицирате се с паролата си
NEWPASS - Променя паролата на собственика
SET - Слагате различни опции на каналът
ACCESS - Модифицирате листата с привилигированите потребители
AKICK - Поддържате AutoKick листата
LEVEL - Променята левелите които се изискват за различни функции
LIST - Показва лист с канали съвпадащи с даден пример
INFO - Показва информация за канал
INVITE - Поканвате се в канал
OP - Взимате си операторски статус в канал
VOICE - Взимате си войс статус в канал
UNBAN - Премахвате си бан от канал
CLEAR - Изчиства различни модове в канал

Подробно обяснение на командите:

REGISTER

Синтаксис: REGISTER <канал> <парола>

Регистрирате <канал> в базата данни на CS. <парола> ви е нужна за да можете да се идентифицирате в последствие за да промените настройките на каналa. Трябва да имате операторски статус в каналa, който искате да регистрирате. Веднъж щом регистрирате канал, ставате автоматично негов собственик и ще бъдете добавен в ACCESS листа му като SuperOp. Можете да давате на други потребители на каналa ограничен достъп до него чрез ACCESS командата (/msg CS HELP ACCESS).


DROP

Синтаксис: DROP <канал> <перманентна парола>

Спира регистрацията на <канала>, така че друг може да го регистрира наново. Не е нужно да се IDENTIFY преди да се използва тази команда, просто трябва да използвате <перманентна парола>. Няма друг начин, по който можете да DROP канал.

* * * *
Администраторите могат да ползват DROP <канал> <Вашата парола> за да анулират регистрацията на всеки канал.


IDENTIFY

Синтаксис: IDENTIFY <канал> <парола>

Идентифицира ви като собственик на <канал>. Много CS команди изискват да се IDENTIFY преди да ги използвате.


NEWPASS

Синтаксис: NEWPASS <канал> <нова парола> <перманентна парола>

NEWPASS ви позволява да промените идентификационната парола на каналa си. Не трябва да се IDENTIFY, за да използвате NEWPASS. Дори може да сте с различен псевдоним от този на собственикът. Трябва да зададете <перманентна парола>, в противен случай няма да можете да промените идентификационната парола.


SET

Синтаксис: SET <канал> <опция> [параметри]

Позволява на собственика (founder) на канала или на потребител с левел 25 да слага разни опции за канал. Може да се ползва абриатурата на опциите: /msg CS set #channel FOUND newfounder Сменя псевдонима на собственика "newfounder". За по-детайлна информация за всяка една опция използвайте: /msg CS HELP SET <опция>

Опциите са:

FOUNDER - Сменя собственика на канал (founder)
SUCCESSOR - Слага successor на канал
PASSWORD - Сменя паролата на канал (founder)
MLOCK - Включва или заключва определени модове на канал
TOPIC - Сменя топика на даден канал
TOPICLOCK - Топика ще може да бъде поставен само със SET TOPIC
PRIVATE - Скрива канала ви от ChanServ листите
SECUREOPS - По-стриктен контрол върху операторския статус
RESTRICTED - Ограничава достъпа до канал
SECURE - Включва или изключва сигурността на канал
ENTRYMSG - Праща съобщение на потребител, когато той влезе в канал
EMAIL - Добавя E-Mail адрес към канал
URL - Добавя страница към канал
GUARD - Вкарва CS в канал
NOGECOS - CS ще защитава канала ви от мод +e
SEENSERV - Вкарва SeenServ в канал
VERBOSE - Съобщава на операторите в канала промените в списъка с добавените

Напишете /msg CS HELP SET <опция> за повече информация за определена опция.

Опции - разширено:

Синтаксис: SET FOUNDER <псевдоним> <перманентна парола за канала>

Сменя собственика (founder) на <канала> на <псевдоним>.

Синтаксис: SET <канал> SUCCESSOR <псевдоним|-> [идентификационна парола на псевдонима] [перманентна парола на канала]

Слага successor за <канал> на <псевдоним>. Ако регистрацията на псевдонима на собственика на канала изтече, services ще сложи за собственик successor-а. Ако псевдонима и на собственика, и на successor-а изтекат, регистрацията на канала ще бъде прекъсната. От съображения за сигурност трябва да въвведете [идентификационната парола на псевдонима] и [перманентната парола на канала]. За да махнете вторият собственик на канала използвате "-" вместо <псевдоним>.

Синтаксис: SET <канал> PASSWORD <парола>

Сменя паролата за <канал> на <парола>. Команда близнак: NEWPASS

Синтаксис: SET <канал> MLOCK <модове>

Кара CS да поддържа <модове> за <канал>. Модовете, които имат "+" се слагат, докато модове с "-" се махат. Команда близнак: MODELOCK

Примери:
SET #channel MLOCK -mi+sntl 6
Модовете 'm' и 'i' не могат да бъдат слагани, докато модовете 's', 'n', и 't' се слагат винаги. Ограничението (limit) на канала винаги ще бъде слагано на 6.

SET #channel MLOCK +sk hello
Винаги се слага мод 's' и ключът на канала винаги ще бъде "hello".

SET #channel MLOCK +
Маха всички модове, сложени от CS, и ги освобождава, така че те да се слагат свободно.

Синтаксис: SET <канал> TOPIC <топик|->

CS сменя топика в <канал> на <топик>. Използва се в повечето случаи при TOPICLOCK (/msg CS HELP SET TOPICLOCK).

Примери:
/msg CS SET #channel TOPIC Welcome to our channel
CS сменя топика в #channel на дадения топик

/msg CS SET #channel TOPIC –
Маха топика в #channel

Синтаксис: SET <канал> TOPICLOCK {ON|OFF}

Ако TOPICLOCK е ON, CS няма да позволи на никой (освен на собственика) да смени топика в <канал>. Единственият начин да бъде сменен топика при TOPICLOCK включен е /msg CS SET <канал> TOPIC <топик>. Напишете: /msg CS HELP SET TOPIC за повече информация.
Команда близнак: TLOCK

Синтаксис: SET <канал> PRIVATE {ON|OFF}

Когато PRIVATE е включен, каналът няма да бъде показан, когато някой използва командата на CS LIST.

Синтаксис: SET <канал> PRIVATE {ON|OFF}

Когато SECUREOPS е включен, само потребители, които имат autoop статус или по-голям в канала ще имат право на операторски статус.

Синтаксис: SET <канал> RESTRICTED {ON|OFF}

Когато RESTRICTED е ON, всеки потребител, който няма auto-op достъп или по-голям в <канал>, ще бъде ритнат и баннат (kick-banned), когато се опита да влезе в канала.

Синтаксис: SET <канал> SECURE {ON|OFF}

Включва или изключва зашитата на CS за канал. Когато SECURE е ON, само потребители, които са си регистрирали псевдонима с NS и са се IDENTIFY с паролата си, ще имат достъп до канала, който достъп се контролира от ACCESS LIST.

Синтаксис: SET <канал> ENTRYMSG <съобщение|->

Слага съобщението, което ще бъде анонсирано от CS, когато потребител влезе в канала, за <канал> на <съобщение>. За да изтриете това съобщението използвайте "-" за съобщение. Команда близнак: ONJOIN

Примери:
/msg CS SET <канал> ENTRYMSG Welcome!
Слага съобщението на "Welcome!" за <канал>

/msg CS SET <канал> ENTRYMSG –
Изтрива съобщението за <канал>

Синтаксис: SET <канал> EMAIL <адрес на електронната поща|->

Слага за адрес на електронната поща на <канал> <адрес на електронната поща>. Когато потребител изпълни командата INFO за канал, той ще бъде информиран за адрес на електронната поща на канала. За да го изтриете, използвайте "-" като параметър. Команда близнак: MAIL

Примери:
/msg CS SET <канал> EMAIL founder@we.rock
Слага адреса на електронната поща за <канал> на founder@we.rock

/msg CS SET <канал> EMAIL –
Премахва адреса на електронната поща на <канал>.

Синтаксис: SET <канал> URL <страница|->

Слага страницата на <канал> на <страница>. Когато потребител използва командата INFO за канала, той ще бъде информиран за тази страница. За да я махнете използвайте "-" като параметър. Команда близнак: WEBSITE

Примери:
/msg CS SET <канал> URL http://channel.com!
Слага страницата "http://channel.com" на <канал>

/msg CS SET <канал> URL –
Маха страницата на <канал>

Синтаксис: SET <канал> GUARD {ON|OFF}

Когато GUARD е включен, CS ще влезе и ще стои в канала ви. Едно от предимствата на тази команда е, че CS ще стои в канала ви, дори и след като последния потребител излезе от него.

Синтаксис: SET <канал> NOGECOS {ON|OFF}

Когато NOGECOS е включен, CS ще предпазва канала ви от +e. За да го включите, първо трябва да включите GUARD опцията.

Синтаксис: SET <канал> SEENSERV {ON|OFF|PUBLIC|PRIVATE}

Когато SEENSERV е включен, SeenServ ще влезе и ще стои в канала ви. Ако сложите SEENSERV на PUBLIC, той ще отговаря на !seen заявките в канала. Слагайки SEENSERV на PRIVATE, ще го накарате да отговаря на лична (private).

Синтаксис: SET <канал> VERBOSE {ON|OFF}

Когато VERBOSE е ON, всяка промяна в списъка с добавените за <канал> ще бъде спомената и на операторите, които са в <канала>

ACCESS

Синтаксис: ACCESS <канал> ADD <маска> <числов левел | буквен левел>

Поддържа списъка с потребителите, които имат достъп в <канал>. Потребители, които съвпадат с хостмаска от списъка, ще имат достъп до разни команди на CS, зависейки от това какъв левел имат те (/msg CS HELP LEVEL за списък с потребителските левели по подразбиране). Всеки, който не е от списъка, има левел по подразбиране 0. Можете да напишете:
/msg CS HELP ACCESS {ADD|DEL|LIST}
за повече информация за всяка команда.


AKICK

Синтаксис: AKICK <канал> ADD <маска> [причина]
AKICK <канал> DEL <маска | индекс>
AKICK <канал> LIST [маска]

Управлявате autokick листата на <канал>. Ако потребител от тази листа се опита да влезе в каналa, CS ще ban/kick потребителя.
/msg CS HELP AKICK {ADD|DEL|LIST}
за повече информация за всяка една команда.


LEVEL

Синтаксис: LEVEL <канал> SET <тип|индекс> <левел>

LEVEL <канал> RESET <тип|индекс|ALL>
LEVEL <канал> LIST

Сменя левелите за достъп, които са нужни при използването на някой команди. Това позволява на собственика на канала да може да настрои списъка с левелите за достъп на канала по свой вкус и нужда. За по-детайлна помощ за всяка команда използвайте:
/msg CS HELP LEVEL {SET|RESET|LIST}


LIST

Синтаксис: LIST <пример>

Показва всички регистрирани канали които съвпадат с
<примера>. Канали които имат SET PRIVATE ON, няма да бъдет показани.

Пример:
/msg CS LIST #*bleh*
Показва всички канали които съдържат bleh


INFO

Синтаксис: INFO <канал>

Показва информация за <каналa>, включваща собственик, кога е регистриран, топик, и модовете заключени през CS, ако има такива.


INVITE

Синтаксис: INVITE <канал>

Поканва ви в <канала>. Полезно ако SET MLOCK е сложено на +i за даденият канал.

Пример:
/msg CS INVITE #channel
CS ще ви покани в #channel.

OP

Синтаксис: OP <канал | ALL> [псевдоними]

Дава операторски статус на [псевдоними]. Ако не е определен псевдоним, CS ще даде операторски статус на псевдонимът, който задава командата. Слагайки “-“ пред псевдоним ще премахне операторският му статус. Ако SECUREOPS е ON, CS няма да даде такива привилегии на псевдоними, които нямат левел за AutoOp или по голям.

Примери:
/msg CS OP #channel
Дава операторски статус в #channel на псевдонимa, който изпраща командата.

/msg CS OP #channel nick1 -nick2 nick3
Дава операторски статус на nick1 и nick3, но го премахва от nick2.

/msg CS OP ALL
Дава ви операторски статус във всички канали, в които сте, стига да имате права за CMDOP.


VOICE

Синтаксисx: VOICE <канали> [псевдоними]

Дава войс статус на [псевдоними]. Ако не сте определили псевдоними, CS ще даде войс на псевдонимът който изпълнява командата. Слагайки “-“ пред псевдонимът ще премахне войс статусът му.

Примери:
/msg CS VOICE #channel
Дава войс статус в #channel на псевдонимa, който изпраща командата.

/msg CS VOICE #channel nick1 -nick2 nick3
Дава войс статус на nick1 и nick3, но го премахва от nick2.


UNBAN

Синтаксис: UNBAN <канал> [ALL]

Маха всеки бан съвпадащ с вашите user@host в <канал>. Ако определите ALL, всеки бан в <канала> ще бъде махнат. Трябва да имате SuperOp права в <канала> за да използвате ALL опцията.

Примери:
/msg CS UNBAN #channel
Премахва всеки бан в #channel, който съвпада с хостмаската ви.

/msg CS UNBAN #channel ALL
Премахва всички банове в #channel. (Трябва да сте SuperOp за #channel).


CLEAR

Синтаксис: CLEAR <канал> <опция>

CS ще изчисти модовете на каналът според зададената <опция>.

Опции:

OPS - Премахва операторският статус на всички в каналът
VOICES - Премахва Devoices every voiced user
MODES - Изчиства всички модове на каналът
BANS - Премахва всички банове
GECOSBANS - Премахва всички гекос банове
USERS - Изкарва всички потребители извън каналът
ALL - Комбинация от OPS, VOICES, MODES, и BANS (не изкарва потребители).

Команди към NS (NickServ)

REGISTER Регистрирай прякор
DROP Анулирай регистрация на прякор
IDENTIFY Идентифицирай се с паролата си
ACCESS Поднови списъкът с оторизирани адреси
SET Постави различни опции за прякора ти
LIST Покажи списък с прякори съвпадащи с образец
RECOVER Kill друг потребител който използва името ти
RELEASE Възвърни си прякора след RECOVER
GHOST Kill прякор сянка
INFO Информация за прякор

Подробно обяснение на командите:

REGISTER

Syntax: REGISTER <парола>

Тази команда Ви позволява да регистрирате вашият прякор с парола така че само Вие да можете да го използвате. Моля използвайте пароли които не могат да бъдат налучкани. Тоест съчетавайте думи които не могат да бъдат намерени в речник и т.н.. Пример за това може да е - ко045 или подобно. Паролите *СА* case sensitive, тоест има разлика между Е и е. Веднъж регистрирали прякор, можете да ползвате командите SET и ACCESS за да го конфигурирате.


DROP

Syntax: DROP <перманентна парола>

DROP позволява да се анулира регистрацията на вашият прякор (nick), позволявайки на други да го регистрират. Ако не сте се IDENTIFY когато сте ползвали командата DROP ще трябва да дадете Вашата парола; в противен случай няма нужда да го правите.

IDENTIFY

Syntax: IDENTIFY <парола>

Повечето команди изискват да се идентифицирате, за да ги използвате. Също така прякори които имат kill protection ще бъдат killed ако потребителят не се е идентифицирал след 1 минута. Ако SET AUTOMASK е ON, и Вие се IDENTIFY от хост който не е на вашият ACCESS списък, новата хостмаска ще бъде вкарана автоматично.


ACCESS

Syntax: ACCESS {ADD|DEL|LIST} [маска]

ACCESS командата Ви позволява да модифицирате листа с познатите Ви хостмаски. Ако използвате хостмаска, която не е в ACCESS листът Ви, ще трябва да се IDENTIFY в NS.

Опции:
Syntax: ACCESS ADD <хостмаска> - Добавя <хостмаска> към листът от познатите Ви хостове.
Syntax: ACCESS DEL <хостмаска> - Изтрива <хостмаска> от листът с познатите Ви хостове.
Syntax: ACCESS LIST <хостмаска> - Показва листа с познатите хостове. Ако <хостмаска> е зададена, само хостмаски съвпадащи с нея ще бъдат показани.


SET

Syntax: SET <опции> [параметри]

Конфигурира разни опции за псевдоним.

Опции:
KILL Стартира или спира kill протекцията
AUTOMASK Автоматично добавя нови хостмаски при IDENTIFY
PASSWORD Сменя паролата Ви
NOEXPIRE Включва/Изключва изтичането на регистрацията на псевдоним
SECURE Включва/Изключва защитата на псевдоним
UNSECURE Слага защитата на псевдоним на много ниско ниво
LANGUAGE Избирате на какъв език да Ви излиза тази помощта информация
PRIVATE Скрива информация за псевдонимът при LISTs
MEMOS Позволява получаването на мемота
NOTIFY Включва/Изключва анонсирането на нови мемота
SIGNON Включва/Изключва анонсирането на мемота при свръзка с мрежата
EMAIL Слагате си електронната поща
URL Слагате си страница
HIDE Скрива информация за псевдонимът при INFO

Напишете: /msg NS HELP SET <опция> за повече информация за определена опция.

Опции - разширено:
Syntax: SET KILL {ON|OFF|IMMED}

Това включва/изключва kill протекцията на псевдонимът Ви.
Ако е включена, NS насилствено ще премахне потребителя, който използва псевдонимът Ви без да се е идентифицирал,освен ако не съвпада с хостмаск от Вашата ACCESS листа.

Ако определите IMMED, потребители които не са в ACCESS листата Ви ще бъдат разкачени (kill) моментално без закъснение.
Ако SET SECURE е включено като допълнение към тази опция потребителят ще има една минута да се идентифицира. В противен случай, няма да има тази възможност, даже и да идва от познат хост, поради дефиницията на SET SECURE.

Използвайте тази опция внимателно. Някой администратори може да изберат напълно да премахнат SET KILL IMMED.

Syntax: SET AUTOMASK {ON|OFF}

Това включва автоматичното добавяне на нови хостмаски ON/OFF. Ако AUTOMASK е ON, и Вие сте IDENTIFY от непознат хост, той автоматично ще се добави към [NS] Вашата ACCESS листа.

Syntax: SET PASSWORD <нова парола>

Това променя текущата Ви парола на <нова парола>.
Уверете се, че паролата Ви е достатъчно сложна и не може да се познае лесно.

Syntax: SET OPER {ON|OFF}

Ако OPER е ON, регистрацията на псевдонимът Ви никога няма да изтече. Трябва да сте IRC оператор, за да използвате тази команда.

Syntax: SET SECURE {ON|OFF}

Ако SECURE е ON, потребители, които използват псевдонимът Ви, ще им бъде изискано да се IDENTIFY, независимо дали са в ACCESS листа Ви. Също така, ако някой се опита да използва RECOVER/RELEASE върху вашият псевдоним, ще трябва да използва правилната парола, независимо дали са в ACCESS листа Ви.
Когато SECURE е OFF, потребители, които използват псевдонимът Ви няма да бъдат разкачени (kill), ако те не се идентифицират, но няма да могат да използват команди към NS без да се идентифицират първо.

Вижте: SET UNSECURE

Syntax: SET UNSECURE {ON|OFF}

Ако UNSECURE е ON, клиенти ползващи псевдонимът Ви няма да бъдат задължени да се IDENTIFY, за да изпълняват команди към NS, стига да съвпадат с хостмаск в ACCESS листа Ви. Това не е препоръчително.

Syntax: SET LANGUAGE {BULGARIAN/ENGLISH}

Избирате си на какъв език да Ви се показват помощните файлове от сървайсис. (по подразбиране е ENGLISH).

Syntax: SET PRIVATE {ON|OFF}

Ако PRIVATE е ON, псевдонимът Ви няма да бъде показан при използването на LIST командата с пример съвпадащ с хостмаска от ACCESS листа Ви.

Syntax: SET MEMOS {ON/OFF}

Когато MEMOS е OFF, хората, които се опитват да Ви изпратят мемо, ще получават съобщение гласящо, че не приемате мемота.

Syntax: SET NOTIFY {ON/OFF}

Когато NOTIFY е OFF, няма да бъдете анонсиран когато някои Ви изпрати мемо.

Syntax: SET SIGNON {ON/OFF}

Когато SIGNON е OFF, няма да бъдете уведомен за нови мемота, когато се свържете със сървър, или промените псевдонимът си.

Syntax: SET EMAIL <електрона поща|->

Слагате електроната си поща. Когато потребител изпълни INFO за вашият псевдоним, те ще бъдат Вашата електрона поща, освен ако не сте сложили HIDE ON. За да изчистите полето с електронната си поща използвайте "-" като параметър.

Примери:
/msg NS SET EMAIL me@me.com
Слагате електронната си поща на "me@me.com".

/msg NS SET EMAIL -
Премахва електронната Ви поща.

Syntax: SET URL <страница|->

Слага страницата Ви. Когато потребител изпълни INFO на псевдонимът Ви, те ще бъдат информирани за страницата Ви, освен ако не сте сложили HIDE ON. За да премахнете страницата си, използвайте "-" като параметър.

Примери:
/msg NS SET URL http://my.site.com
Слагате си страницата на "http://my.site.com".

/msg NS SET URL -
Премахва страницата.

Syntax: SET HIDE {ALL|EMAIL|URL|ADDR|CHANS|QUIT} {ON|OFF}

Когато използвате HIDE, другите потребители няма да могат да виждат информация за псевдонимът Ви когато използват INFO.

HIDE ALL ще скрие електронната Ви поща, страница, опциите на псевдонимът Ви, последният адрес, който сте ползвали и съобщението с което сте излезли.
HIDE EMAIL ще скрие електронната Ви поща.
HIDE URL ще скрие страницата Ви.
HIDE ADDR ще скрие последният адрес който сте ползвали.
HIDE QUIT ще скрие съобщението с което сте излезли.
HIDE CHANS ще скрие Вашите регистрирани канали и каналите, в които имате достъп.

Примери:
/msg NS SET HIDE ALL ON
Скрива всичката информация за псевдонимът Ви.

/msg NS SET HIDE QUIT OFF
Позволява на други да виждат съобщението, с което сте излезли от IRC.

/msg NS SET HIDE EMAIL ON
Скрива електронната Ви поща.

RECOVER

Syntax: RECOVER <псевдоним> [парола]

Ако някой е откраднал прякорът Ви, можете да използвате командата RECOVER за да си го върнете. RECOVER извършва сблъскване на прякорите (nick collide) с (избраният от вас псевдоним) и защитава прякорът докато не ползвате командата RELEASE върху него, или просто изчаква докато освобождаването свърши. Ако съчетаете hostmask -ата на <псевдоним> ACCESS list, и <псевдоним> НЯМА SET SECURE ON, няма нужда да давате парола. Ако обаче <псевдоним> има SET SECURE ON, ще трябва да давате правилната парола винаги.

RELEASE

Syntax: RELEASE <псевдоним> [парола]

Ако NS защитава вашият прякор, както би било след RECOVER или ако не сте се IDENTIFY на време, можете да използвате RELEASE за да си върнете контрола върху вашият прякор. Ако съчетаете hostmask-а на <псевдоним> ACCESS list, и <псевдоним> SET SECURE е OFF, нямате нужда да давате парола. Ако обаче <псевдоним> SET SECURE е ON, трябва винаги да давате паролата си за да се идентифицирате.

GHOST

Syntax: GHOST <псевдоним> [парола]

Ако изведнъж сте изключени от вашият Интернет Провайдър или IRC сървъра, някой път остава т.нар. сянка. Тоест вашият прякор е останал в IRC при разпадането на връзката Ви. Тази команда може да се използва за сваляне на сянката така за да можете да си върнете прякора обратно. Ако <псевдоним> има SET SECURE OFF, и Вашата hostmask съвпада с <псевдоним> ACCESS LIST, тогава просто трябва зададете Вашата парола.

INFO

Syntax: INFO <псевдоним>

Команди към MS (MemoServ)

MS позволява IRC потребители да изпращат къси съобщения до други IRC потребители, независимо дали те са online през това време или не, или до канали за всеки с autoop access или повече. И двамата, изпращач и получател трябва да са регистрирали прякорите си с NS за да могат да пращат бележки, или ако получателят е канал, трябва да е регистриран в CS. За да използвате командите, напишете: /msg MS <команда>. За повече информация, напишете: /msg MS help <команда>.

SEND Изпрати бележка до прякор или канал
LIST Изписва всички твои или канални бележки.
READ Прочети бележка (или всички бележки)
FORWARD Препрати бележка до прякор/канал
REPLY Отговори на бележка по номер
DEL Изтрий бележка (или всички бележки)
UNDEL Маркирай за "неизтриване" бележка (или всички бележки)
PURGE Изчисти бележка (или всички бележки)

Подробно обяснение на командите:

SEND

Syntax: SEND <псевдоним|канал> <текст>

Ако получателят е прякор, те ще получат бележка съдържаща <текст>. Те също така ще получат известие че имат нова бележка (ако имат NOTIFY ON). Ако получателят е канал, всички autoops на канала ще получат съобщение за нова бележка. Трябва да имате autoop достъп или по-голям за да пращате бележки до канал.


LIST

Syntax: LIST [канал]

Показва всички бележки които имате в момента, или ако е определен канал, показва бележките за канала. Също така показва кога бележката е пратена.


READ
Syntax: READ [канал] <номер|ALL>

Показва номер на бележката <номер> от вашият списък с бележки, или, ако е зададено, списъкът с бележки на [канал]. Ако ALL е посочено, всички бележки са показани.

FORWARD

Syntax: FORWARD <номер|ALL> <псевдоним/канал>

Препраща бележка (или всички бележки) до посочения прякор или канал. Текстът "[Fwd]: " ще бъде съединен към текстът на бележката, така че получателят ще знае че е препратена. Канал може да бъде получател на препратена бележка, но не можете да препращате бележките на канал до друг канал или прякор.

Пример:
/msg ms FORWARD ALL my-pal

REPLY

Syntax: REPLY <номер> <съобщение>

Изпраща отговор до прякора който ви е пратил съобщение <номер>. Текстът "[Re]:" е добавен към отговорът. Не можете да отговаряте на бележки от канал


Пример:
/msg MS REPLY 1 Thanks for your memo man!


DEL

Syntax: DEL [channel] <номер|ALL>

Маркирай бележка (memo) (или всички бележки) за изтриване. Когато бележка е маркирана за изтриване, ще бъде изтрита след около час, освен ако не използвате PURGE преди това.

UNDEL

Syntax: UNDEL [channel] <номер|ALL>

Премахва бележки или всички бележки от изтриване


PURGE

Syntax: PURGE [канал]

Това изтрива за постоянно всички бележки които сте маркирали за изтриване, или ако е [канал] зададено, изтрива всички бележки на [канал]. Използвайте внимателно, тъй като след това не можете да върнете изтритата информация.